एम.ए. प्रथम सेमेष्टरको परीक्षा फाराम भर्ने जरुरी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा समाजिक शास्त्र संकाय डीनको कार्यालयद्बारा शैक्षिक वर्ष २०२० को सेमेष्टर प्रणालीमा सञ्चालित एम.ए. प्रथम सेमेष्टर नियमित तथा सो भन्दा अगाडीको आंशिक परीक्षार्थीहरूको सत्रान्त परीक्षाको परीक्षा फाराम खुलेकाले मिति २०७७/०९/२० गतेभित्र परीक्षा फाराम भर्नुहुन सम्बन्धित सबैलाई यसै सूचनाद्बारा सूचित गरिन्छ । साथै आन्तरिक मूल्याङ्कनको कार्य मिति २०७७/०९/१८ गतेभित्र सम्पन्न गर्न सम्बन्धित विषय शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई समेत यसै सूचनाद्बारा जानकारी गराइन्छ। परीक्षा शाखा दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *