४ वर्षे स्नातक तह BA, BBS & B.Ed.दोस्रो वर्षको नियमित / आँशिक र ३ वर्षे वि.ए. आँशिक परीक्षा दिने परिक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

Click to Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *