Entrance Exam सम्बन्धि सूचना

स्नातक तह प्रथम वर्ष (वि.ए.,वि.वि.एस र वि.एड.) मा भर्ना हुन चाहानुहुनु विद्यार्थीहरुको अन्तिम पटक मिति २०७६ पौष ८ गते विहान ७ बजे प्रवेश परीक्षा हुने जानकारी गराइन्छ ।

सम्पर्क

दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पस

भर्ना परीक्षा मूल्याङकन समिति

९८४९२०९११८

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *