Entrance Exam सम्बन्धी सूचना।।।

शैक्षिक सत्र ०७६।७७ को लागी स्तनातक तह (मानविकी, शिक्षाा र व्यवस्थापन ) स‌ंकायको प्रथम वर्षको प्रवेश परीक्षा मिति 2076-08-12 गते विहान ७ बजे संचालन हुने हुँदा सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पस

नं. 036-420119

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *