Form fill-up notice of MA III semester

त्रिभुबन विश्वविध्यालय मानबिकी तथा सामाजिक शाात्र सङ्काय डीनको कार्यालयबाट सेमेस्टर प्रणलीमा संचालित स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक वर्ष २०१९ का नियमित तथा सोभन्दा अघि (शैक्षिक बर्ष २०१६ सम्म) का आंशिक परीक्षार्थीहरुको तेस्रो सेमेस्टरको परीक्षाफराम २०७७ साल फाल्गुन २६ गते बिहान १०.०० बजे भित्र निम्न कागजातहरू सहित परीक्षार्थी आफै अनिबार्यरुपमा उपस्थित भई परीक्षा फारम भरि सक्नु पर्ने भएकोले सम्बन्धित सबैमा यो सूचना जारी गरिएको छ । सो म्याद भित्र फारम भर्न नआएमा फारम बुझ्न क्याम्पस बाध्य हुने छैन ।

दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पस

दिक्तेल खोटाङ

०३६४२०११९

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *