Faculties

१० + २

  • शिक्षा संकाय
  • मानविकि संकाय
  • व्यवस्थापन संकाय

स्नातक तह

  • शिक्षा शास्त्र संकाय
  • मानविकि तथा सामाजिक शास्त्र संकाय
  • व्यवस्थापन संकाय

स्नातकोत्तर तह

  • मानविकि संकाय (नेपाली)
  • मानविकि स‌ंकाय (समाजशास्त्र)

सञ्चालित कार्यक्रम र स्वीकृत मिति

111